Neighboring station:Tokyu Toyoko LineHakurakuHigashi-hakurakuTammachi
JR Keihin-Tohoku Line,JR Yokohama LineHigashi-Kanagawa (On foot about 10 minutes)
Keikyu Honsen LineNakakido (On foot about 12 minutes)
Nearby bus stop:Higashi-hakuraku Bus Stop
Station information:Tokyu Higashi-hakuraku Station
Wikipedia:Higashi-hakuraku Station - Wikipedia
Translated Japanese into English
≫≫Japanese(日本語)
Tweet Button
Go page top